Marknadsundersökning
Lindbäcks fastigheter
Frigg & Balder i Skellefteå

Ålder

Nästa fråga

Civilstatus

Nästa fråga

Nuvarande bostadsort

Nästa fråga

Nuvarande boende

Nästa fråga

Tid till byte av boende

Nästa fråga

Vad förutom ekonomi och läge är viktigt för dig vid val av bostad.

Rangordna från 1-5 där 1 är viktigast

1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
Nästa fråga

Är du intresserad av att flytta
till Frigg & Balder?

Om ja ber vi dig att fylla i fråga 8-13

Nästa fråga

Vad vill du helst bo i?

Nästa fråga

Vilken storlek på lägenhet är du
intresserad av?

Storlek Yta
1 RoK 30-35 kvm
1.5 RoK 44-49 kvm
2 RoK 49-55 kvm
2 RoK 55-63 kvm
3 RoK 64-70 kvm
4 RoK 80-90 kvm
5 RoK 90-100 kvm
Nästa fråga

På Frigg & Balder kommer en innergård att göras åtkomlig för samtliga hyresgäster. Vad skulle du vilja att vi utför på denna innergård? Rangordna 1-3

Rangordna från 1-3 där 1 är viktigast

1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
Nästa fråga

Mobilitetslösning. Vänligen välj det alternativ som du finner mest attraktivt (i samtliga alternativ nedan ingår avgiftsfri cykelparkering för 2 st cyklar per lägenhet)

Nästa fråga

Var i huvudsak önskar du att utrymme för förråd placeras?

Nästa fråga

Är du intresserad av att hyra extra förrådsutrymme på ca 3 kvm utöver vad som ingår i lägenhet för en tillkommande kostnad av 3-400 kr/månad?

Nästa fråga

Nästan klar!

Vänligen fyll i dina uppgifter för att skicka in undersökningen till oss